Yeni Okuma Alışkanlığı: Skimming

Bir yazıyı kelime kelime okumak yerine, hızlı bir şekilde cümleleri atlayarak, sadece yazıdaki genel fikri anlamaya yönelik okumaya “skimming” deniyor. “Skimming” kelimesinin tam bir Türkçe karşılığı yok. Bu kelimeyi, “kaymağını almak” şeklinde çevirmemiz mümkün.

İnsan beyninin doğal hali okumaya uygun değil. Beynimizin bazı bölümleri konuşmak ya da görmek gibi belirli fonksiyonlara sahipken okumak için beynimizde bir bölüm bulunmuyor. Okumak, beynimizin adapte olarak sahip olduğu bir özellik.

İnternet öncesi dönemde okuma alışkanlığımız çizgisel şekildeydi. Bir sayfa soldan sağa satırlar halinde okur ve sonraki sayfaya geçerdik. Bu sade okuma şekli sayfa üzerinde yer alan içeriğin çok daha akılda kalıcı olmasını sağlardı.

Ancak internet, sunduğu aşırı bilgiyle, farklı medya formatlarıyla ve hiperlinkleriyle okuma sürecini çok daha karmaşık hale getirdi. Özellikle mobil cihazların hayatımıza girmesiyle cihaza dokunmak, yan çevirmek, cihazın yönünü değiştirmek gibi insan-cihaz arasındaki etkileşim artınca bu süreç daha da karmaşık hale geldi.

İnternet, insan beynini fizyolojik olarak değiştiriyor

İnsan beyni, bu yeni okuma alışkanlığına adapte oluyor.

Nörobilimcilerin yaptıkları araştırmalar daha fazla online içerik tüketen insanların beyinlerinde, konvansiyonel içerik tüketenlere göre farklı bağlantılar olduğunu gösteriyor. Bu bağlantılar, karmaşıklaşan okuma sürecini daha basitleştirmek amacıyla beynimiz tarafından üretiliyor. Ancak bu bağlantılar nedeniyle oluşan yeni okuma alışkanlığı beyni aşırı yüklenmekten kurtarsa da içeriğin akılda kalmasını güçleştiriyor.

Yeni Okuma Alışkanlıkları, Eski İçerik Üretim Teknikleri

Yapılan deneyler, kâğıt üzerinden okunan içeriğin ekran üzerinden okunan içeriğe göre daha fazla akılda kalıcı olduğunu gösteriyor. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri ekran üzerinde yayınlanan içeriğin hâlâ kâğıt üzerinde yayınlanan içerikle benzer tekniklerle üretilmesi. Beynimiz kendini hızla adapte ediyor. Ancak beynimizin yeni çalışma şekline uyum sağlayabilecek içeriği üretmek için kendimizi adapte edemiyoruz.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde milenyum jenerasyonu ekonomiye hâkim olucak. “Skimming”, bu jenerasyonun okuma alışkanlığı. Bu yüzden içerik pazarlama ve dijital yayıncılık alanında çalışan insanlar olarak, skimming okuma alışkanlığını daha iyi anlamamız gerekiyor.