Omni Channel İçerik Pazarlama

Tek bir mecradan tüketiciye ulaşıp ürün ve hizmetlerin satıldığı dönem tarih oldu. Artık tüketiciler, satın alma yolculukları boyunca farklı mecralarda, farklı içerik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. İşte bu noktada omni channel içerik pazarlama devreye giriyor.

Omnichannel içerik pazarlamayı, “satın alma sürecinin başından sonuna kadar tüketiciye bütünlüklü içerik sunmak” olarak tanımlayabiliriz. Bir tüketicinin markayla olan etkileşimi mağazada, masaüstü bilgisayarda ya da mobil cihazlarda oluşabilir. Markaların bu mecralarda tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak içeriği sunması gerekir.

Omni channel ve multi channel farkı

Omnichannel yaklaşımını multi channel yaklaşımından ayıran en temel özellik, omni channel’ın tüketicinin satın alma aşamasına ve bağlama göre içerik sunması. Yeni bir ürün ya da hizmet satın almaya karar verdiğinizde, multi channel yaklaşımına sahip olan bir marka ihtiyacınız olan tüm içeriği tüm mecralarda sunmaya çalışır. Omni channel yaklaşımına sahip olan bir marka ise satın alma evrenize göre (mesela ön araştırma evresi) hangi mecralarda içerik aradığınızı tahmin eder ve içeriği size ve mecraya göre şekillendirir.

Omni channel neden önemli?

Yeni bir araba satın almak için galeriye gittiğimizde kaşımızdaki satıcı laf kalabalığı yaparak kafamız karıştırır ve ayaklarımız bizi çıkış kapısına doğru sürükler. İyi bir satış personeli, karşısındaki müşterinin hangi bilgiye ihtiyacı olduğunu sezer ve buna göre iletişim kurar.

Omni channel yaklaşımı potansiyel müşteriye gereksiz bilgilerden arındırılmış, amaca yönelik bir satın alma deneyimi yaşatılabilir. Bu tarz bir satın alma deneyimi müşterinin markaya hem bilişsel hem de duygusal olarak daha sıkı bağlanmasını sağlar.

Nasıl yapılır?

Her şeyde olduğu gibi bu işin de başı tüketiciyi anlamak.

Tüketicinin satın alma yolculuğunun nasıl geliştiğini ve bu yolculuk boyunca hangi medyada hangi içeriği aradığını bilmek gerekiyor. Bu amaca ulaşmak için de literatür taramaları, konvansiyonel araştırma teknikleri ve takip teknikleri kullanılabilir. Tabii tüm bu araştırmalardan elde edilecek datalar, bu işin uzmanı ellerde anlamlı bilgi haline dönüştürülmeli.

Kullanıcılara daha anlamlı bir içerik sunabilmek için kullanıcıların segmentlere ayrılması ve bu segmentler için içerik kişiselleştirme stratejilerinin belirlenmesi gerekiyor.

Son olarak da üretilen içeriğin yarattığı performansın her zaman gözlemlenmesi ve yapılan ölçümlere göre yeniden pozisyon alabilme yeteneğine sahip olmak şart.

Özetle

  • İçerik pazarlama tekniklerini efektif bir şekilde kullanmak isteyen markaların multi channel içerik yaklaşımından omni channel içerik yaklaşımına geçmeleri gerekiyor.
  • Omni channel içerik pazarlama yapabilmek için tüketiciyi ve tüketicinin satın alma yolculuğunu tanımak gerekiyor.
  • Tüketiciye sunulan her içerik mecraya ve tüketicinin satın alma evresine göre adapte edilmeli.
  • Yapılan tüm içerik pazarlama çalışmaları ölçümlenmeli. Yapılan bu ölçümlemelere göre yeni pozisyonlar alınabilmeli.
×